Архів виконаних віртуальних довідок

  1. Як знайти міжнародний журнал для своєї публікації?
  2. Як добавити публікацію в профіль автора Publons?
  3. Чому публікації журналу «Cytology and Genetics» 2003 року відсутні в наукометричній базі даних Scopus?
  4. Що таке Веб-навігатор, де його подивитись?
  5. Як редагувати особисту сторінку свого профілю в ORCID?
  6. Scopus. Як запросити додавання відсутнього документа або зміну афіліаціїї в профілі автора?
  7. Як завантажити статтю із журналу з електронних ресурсів Bentham Science при наявності доступу?