Архів виконаних віртуальних довідок

 1. Як знайти міжнародний журнал для своєї публікації?
 2. Як добавити публікацію в профіль автора Publons?
 3. Чому публікації журналу «Cytology and Genetics» 2003 року відсутні в наукометричній базі даних Scopus?
 4. Що таке Веб-навігатор, де його подивитись?
 5. Як редагувати особисту сторінку свого профілю в ORCID?
 6. Scopus. Як запросити додавання відсутнього документа або зміну афіліаціїї в профілі автора?
 7. Як завантажити статтю із журналу з електронних ресурсів Bentham Science при наявності доступу?
 8. Куди зник Publons?
 9. Що таке верифікований профіль автора WOS?
 10. Проблема розпорошення наукових доробок автора у наукометричних базах даних.
 11. Як створити або як знайти свій Researcher ID? Оновлені алгоритми Web of Science.
 12. Інформативна довідка “Grants Index – нова база на платформі Web of Science”.