Нове надходження для лікарів ветеринарної медицини

Співавтор першого посібника для ветеринарних лікарів загальної практики та візуальних діагностів Сахнюк Володимир Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри пропедевтики та медицини внутрішніх хвороб тварин і птиці ім.В.І.Левченка передав до бібліотеки декілька примірників цінного видання.    Навчальний посібник    Променева діагностика у ветеринарній медицині: навчальний Читати далі …

В науковій бібліотеці нове надходження

До наукової бібліотеки знову надійшло нове, тематично актуальне видання! З приємністю прийняли подарунок від Петра Івановича Юхименка, доктора економічних наук, професора кафедри економіки та економічної теорії – декілька примірників монографії:   Формування конкурентоспроможності агропідприємства в умовах екологізації та нового технологічного укладу аграрного виробництва: монографія / П.І.Юхименко, Читати далі …

Нова книга – нові знання!

Фонд наукової бібліотеки Білоцерківського НАУ постійно поповнюється новою фаховою літературою, придбаною за кошти університету та дарчими виданнями. Вони стають гарними помічниками в забезпеченні повноцінного  навчання та наукової  роботи. Нова книга – нові знання! Відділ комплектування та наукової обробки документів передав до фондів галузевих відділів наукової Читати далі …

Рейтенгування результатів наукової продуктивності та публікаційної активності. В червні науково – метричними базами проіндексовано нові публікації НПП БНАУ 

Рейтинг навчальних закладів за National H–index (Національним Н-індексом) https://ua.h-index.com/uk/educational-institutions — це незалежний рейтинг наукової продуктивності та публікаційної активності навчальних закладів, що формується за консолідованим показником  індексу Гіршаз урахуванням відомостей наукометричних баз даних та платформ Scopus, Web of Science та Google Scholar. За підсумками ІІ кварталу Читати далі …

Новий дарунок бібліотеці від автора навчального посібника

До фонду наукової бібліотеки в черговий раз надійшла література, подарована викладачами Університету.  На сьогодні – це значиме джерело  поповнення бібліотечного фонду науковими та навчальними виданнями. Валентина Яківна Сабадин, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур БНАУ передала бібліотеці декілька примірників щойно Читати далі …