Боржникам

ХТО ВВАЖАЄТЬСЯ БОРЖНИКОМ БІБЛІОТЕКИ?

Боржник – це користувач, який не повернув до бібліотеки узятий документ у встановлений термін;    втратив документ з бібліотечного фонду, або завдав йому непоправної шкоди.

Терміни визначені «Правилами користування науковою бібліотекою Білоцерківського національного аграрного університету»:

3.2.1. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

3.2.2. Наукова література видається строком до 1 місяця в кількості: професорсько-викладацькому складу, науковим працівникам, аспірантам, співробітникам Університету до 15 примірників; студентам  – до 10 примірників; іншим категоріям читачів  –  до 5 примірників.

3.2.3. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на місяць.

ПОРЯДОК ЗАМІНИ ВТРАЧЕНИХ АБО ПОШКОДЖЕНИХ ДОКУМЕНТІВ

Порядок заміни втрачених або пошкоджених документів визначено в «Правилах користування науковою бібліотекою Білоцерківського національного аграрного університету»:

5.2.11. Користувачі, що втратили документи з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни користувач може зробити ксерокопію видання з твердою палятуркою.

5.2.12. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів вказані в облікових документах Бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів. Грошова компенсація встановлюється      за ринковими цінами, що діють на день розрахунку і встановлені каталогами-прейскурантами.

5.2.13. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість пошкодженої (втраченої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається Бібліотекою окремо за кожне видання, в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та       умовами застосування цих цін.                                     

5.2.14. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

5.2.15. У разі відмови користувача проводити заміну втрачених чи пошкоджених документів, він притягується до адміністративної відповідальності згідно з законодавством України.

Увага! На заміну не приймається література з фонду наукової бібліотеки університету або інших бібліотек.

З усіх питань стосовно заміни втрачених чи пошкоджених документів звертатися у відділ комплектування   та наукової обробки документів (центральний корпус, наукова бібліотека, кім. №1).