Визначення індексу УДК, авторського знаку, JEL Classification

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ УДК  ТА  АВТОРСЬКОГО ЗНАКУ, JEL CLASSIFICATION

Згідно з ДСТУ 4861:2007 “Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості”, вихідні відомості кожного видання повинні містити так званий “шифр зберігання видання”, який складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК), Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) та авторського знаку.

Зверніть увагу! Постановою КМУ від 22 березня 2017 р. № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» в установах та організаціях України припиняється використання ББК і запроваджується для класифікації документів Універсальна десяткова класифікація, як міжнародна класифікаційна система.

УДК

Універсальна десяткова класифікація (УДК ) – це міжнародна систематика класифікації творів друку й документальних матеріалів, яка допомагає орієнтуватись і вести пошук в довідково-інформаційних фондах бібліотек, видавництв, у редакціях наукових журналів.

Головна складова частина УДК –Таблиці УДК, які призначені для систематизації документів, пошуку інформації та організації фондів документів із усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах, інформаційних центрах тощо.

В Україні індекс УДК визначають за другим україномовним виданням таблиць УДК, підготовку і випуск яких здійснює Книжкова палата України.

Незважаючи на те, що індекс УДК інколи вважаються лише “бібліотечним” кодом, він має більш широке коло використання: він повинен максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в Україні, а й у світі.

Роботи без індексу УДК не розглядаються при реєстрації в глобальних базах даних!

Індекс УДК визначають для:

 • підручників, навчальних посібників, монографій;
 • продовжуваних видань;
 • статей в наукових періодичних виданнях;
 • авторефератів дисертацій.

Спробуйте визначити індекс УДК самостійно:
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y

Методика індексування за УДК

Авторський знак

Авторський знак – це умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовку видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші). Авторський знак складається з однієї букви (перша з імені автора чи заголовка) та двох або цифр (визначаються залежно від послідовності декількох перших букв прізвища чи заголовка видання). У 1916 році його ввела відомий фахівець бібліотечної справи Любов Хавкіна.

Авторський знак призначений для полегшення і прискорення розміщення за алфавітом видань на полицях і карток в каталогах бібліотек. В Україні авторський знак визначають за виданнямАвторські таблиці (двозначні). Для російської і української мовЛ. Б. Хавкіної.Докладніше про авторський знак – у додатку до офіційного видання авторських таблиць (див. с. 17).  

JEL Classification

Тематичний класифікатор, розроблений Journal of Economic Literature (скорочено JEL) та представлений на сайті Американської економічної асоціації (АЕА), є всесвітньо визнаною алфавітно-цифровою класифікаційною системою кодів для визначення тематики публікацій в галузі економіки. Наявність в публікаціях кодів JEL є однією з вимог до авторів у багатьох видавництвах світу. Алфавітно-цифрова класифікаційна система використовується для класифікації статей, дисертацій, книг, оглядів і робочих документів в EconLit: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/JEL%20classification%20ukr.pdf

Наукова бібліотека надає безкоштовну послугу науковцям, співробітникам, викладачам та студентам  БНАУ з визначення індексів Універсальної Десяткової Класифікації (УДК) та авторських знаків, кодів тематичного класифікатору Journal of Economic Literature (JEL) до наукових видань (дисертаційних досліджень, монографій, навчальних посібників, наукових статей тощо).

Індекси УДК, авторський знак і коди JEL Classifation надаються на завершальному етапі підготовки і оформлення видання (після належного оформлення всіх інших елементів вихідних відомостей видання).

Щоб отримати класифікаційні індекси, звертайтеся в галузевий відділ наукової бібліотеки свого факультету!

Для якісного і швидкого виконання замовлення просимо звертатись особисто та надавати наступні відомості:

1) Дані про видання:

 • прізвище, ім`я автора (кількість авторів);
 • повну назву видання;
 • тип видання (стаття, підручник, навчальний посібник, монографія, автореферат, тощо);
 • визначити пріоритетність науки, з точки зору якої розглядається предмет;
 • розширену анотацію;
 • ключові слова.

2) Контактні дані замовника:

 • П.І.Б. контактної особи;
 • контактний телефон;
 • e-mail.

УВАГА! Замовлення не виконуються, якщо не достатньо даних!Замовлення на здійснення індексації можна надсилати на нашу електронну пошту:

 • Галузевий відділ №1 Агробіотехнологічного та Економічного факультетів – bibllioteka@ukr.net
 • Галузевий відділ №2 Факультету ветеринарної медицини   – bibvet@ukr.net
 • Галузевий відділ №3 Біолого-технологічного та Екологічного факультетів – bib_zoo@ukr.net
 • Галузевий відділ №4 Факультету права та лінгвістики bibliofpl@ukr.net  

В Темі електронного листа пишіть – УДК.

Терміни надання послуги:

Індекс УДК та авторський знак, код JEL Classification для одного документа надається упродовж 1 робочого дня.