Випускникам

ПОРЯДОК ПІДПИСУ ОБХІДНИХ ЛИСТІВ 

Користувачі, що закінчили навчання в університеті (в т.ч. на час академвідпустки); виключені з університету; співробітники, які звільняються з роботи, зобов’язані розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист встановленого зразка.

Для цього необхідно отримати його у відділі кадрів БНАУ, потім отримати відмітку працівників бібліотеки із печаткою про відсутність заборгованості: 

Користувачам із числа студентів АБТФ та Економічного факультету всіх форм навчання 

1) На абонементі навчальної літератури галузевого відділу №1 (центральний корпус, кім. 109); 

2) На абонементі художньої літератури (центральний корпус, кім. 104);

3) На абонементі галузевого відділу №1 АБТФ та Економічного факультету (центральний корпус, кім. 4);

Користувачам із числа студентів БТФ та Екологічного факультету всіх форм навчання

1) На абонементі навчальної літератури галузевого відділу №3 (корпус 9, 2-й поверх, бібліотека);

2) У читальному залі галузевого відділу №3 (корпус 9, 2-й поверх, бібліотека);

3) На абонементі художньої літератури (центральний корпус, кім. 104);

4) На абонементі галузевого відділу №1 АБТФ та Економічного факультету (центральний корпус, кім. 4).                                                                                                                                             

Користувачам із числа студентів ФВМ всіх форм навчання

1) На абонементі навчальної літератури галузевого відділу №2 (корпус 8, 2-й поверх, бібліотека);

2) У читальному залі галузевого відділу №2 (корпус 8, 2-й поверх, бібліотека);

3) На абонементі художньої літератури (центральний корпус, кім. 104);

4) На абонементі галузевого відділу №1 АБТФ та Економічного факультету (центральний корпус, кім. 4).

Користувачам із числа студентів ФПЛ всіх форм навчання

1) На абонементі навчальної літератури галузевого відділу №4 (корпус 6, 1-й поверх, бібліотека);

2) У читальному залі галузевого відділу №4 (корпус 6, 1-й поверх, бібліотека);

3) На абонементі художньої літератури (центральний корпус, кім. 104);

4) На абонементі галузевого відділу №1 АБТФ та Економічного факультету (центральний корпус, кім. 4). 

Користувачам із числа аспірантів та співробітників БНАУ всіх факультетів

 1) На абонементі наукової літератури і читальному залі галузевого відділу бібліотеки свого факультету;                     

 2) На абонементі художньої літератури (центральний корпус, кім. 104);

3) На абонементі галузевого відділу №1 АБТФ та Економічного факультету (центральний корпус,  кім. 4).

Для підпису обхідного листа необхідно пред’явити документ, а саме: студентський квиток, залікову книжку або паспорт.