Наукові здобутки НПП БНАУ

Відповідно  статті 65 Закону  України  «Про вищу освіту»,  наукова діяльність в Білоцерківському НАУ є невід’ємною складовою освітньої діяльності і проводиться  з метою інтеграції  наукової, навчальної  і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
Наукові дослідження є невід’ємною та однією з найважливіших складових діяльності вишу і  мають виняткове значення для розвитку усіх стратегічних напрямів Університету:

  • забезпечення якісної підготовки фахівців,
  • поглиблення міжнародної освітньої та наукової діяльності,
  • удосконалення системи підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів,
  • розвитку інноваційної діяльності.

Розвиток та ефективна реалізація наукових досліджень у вузі, який  має потужний науковий і кадровий потенціал для здійснення наукової  діяльності,  є необхідною умовою підвищення його конкурентоздатності у національному і міжнародному науково-освітньому просторі.
Одним із визначальних складників в оцінюванні  ефективності наукової діяльності професорсько-викладацького персоналу і Університету в цілому являються наукові публікації.
Результати наукових досліджень науково-педагогічні працівники Університету публікують як у вигляді окремого видання, так і як складову в міжнародних та вітчизняних збірниках,  матеріалах конференцій  та  періодичних фахових виданнях.
Оприлюднення наукових публікацій відбувається завдяки відкритим  цифровим системам, які наукова бібліотека використовую для створення бібліографічно-метричного профілю науковця БНАУ.

Бібліометричні профілі НПП Агробіотехнологічного факультету*

Бібліометричні профілі НПП Економічного факультету*

Бібліометричні профілі НПП Факультету ветеринарної медицини*

Бібліометричні профілі НПП Біолого-технологічного факультету*

Бібліометричні профілі НПП Екологічного факультету*

Бібліометричні профілі НПП Соціально-гуманітарного факультету*

Бібліометричні профілі НПП Кафедри здоров’я та фізичної рекреації*

Бібліометричні профілі НПП Інституту післядипломного навчання*

Бібліометричні профілі НПП Кафедри мовної підготовки*