Періодичні видання

Періодичні видання – одне із джерел задоволення інформаційних потреб користувачів, що відображає оперативну інформацію про наукові досягнення в різних сферах діяльності. Тому для бібліотеки велике значення має формування оптимального фонду періодичних видань.
Традиційно до періодичних видань, що знаходяться у бібліотечних фондах, відносять газети і журнали.

Газета періодичний опублікований документ, що складається з випусків (номерів), які виходять через певні проміжки часу і містять офіційні матеріали, оперативну інформацію. Статті з актуальних суспільно – політичних, виробничих і наукових питань та літературні твори і рекламну інформацію.

Журнал періодичний документ, що містить такі ж матеріали, як газета, реферативні відомості, огляди, ілюстрації  тощо. Але статті в журналі, в порівнянні з газетою, мають більший обсяг та постійну рубрикацію.

Наукова бібліотека Білоцерківського національного аграрного університету щорічно передплачує українські та зарубіжні періодичні видання.Наявність, місце їх зберігання та посилання на офіційні сайти журналів та газет відображені в «Переліку періодичних видань наукової бібліотеки БНАУ».

Залежно від тематики вони розподіляються по галузевих відділах бібліотеки і активно використовуються для обслуговування здобувачів освіти та науковців в забезпеченні їх якісною та повноцінною інформацією.

Перелік періодичних видань наукової бібліотеки БНАУ в 2020 році*

Перелік періодичних видань наукової бібліотеки БНАУ в 2021 році*

Перелік періодичних видань наукової бібліотеки БНАУ в 2022 році*

Перелік періодичних видань наукової бібліотеки БНАУ в 2023 році*

Перелік періодичних видань наукової бібліотеки БНАУ в 2024 році*