Інституційний Репозитарій


Для більш якісного інформаційного супроводу навчального та наукового процесу університету, наукова бібліотека  сформувала Веб-навігатор фахово-орієнтованого контенту відкритого доступу з інституційних репозитаріїв закладів вищої освіти та наукових  установ України.
Даний ресурс акумулює веб-посилання на матеріали навчального (підручники, посібники) та наукового (монографії) спрямування за останні 5 років за галузями знань, відповідно напрямкам Білоцерківського національного аграрного університету: агробіотехнологічного, біолого-технологічного, екологічного, економічного факультетів та факультетів ветеринарної медицини, права та лінгвістики.
Ресурс розвивається і поповнюється – слідкуйте за оновленнями!


Економіка*
Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування, Менеджмент, Публічне управління та адміністрування, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Міжнародна економіка.

Ветеринарна медицина*
Анатомія і гістологія, Нормальна та патологічна фізіологія тварин, Мікробіологія та вірусологія, Акушерство і біотехнологія репродукції тварин, Терапія та клінічна діагностика, Хірургія та хвороби дрібних домашніх тварин, Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин, Паразитологія і фармакологія, Ветеринарно-санітарна експертиза, Гігієна продуктів твариництва, Патологічна анатомія 

Право*
Конституційне право та теоретико-правові дисципліни, Публічно-правові дисципліни, Цивільно-правові дисципліни, Соціально-гуманітарні дисципліни

Філологія*
Іноземні мови, Романо-германська філологія та переклад, Славістична філологія, педагогіка та методи викладання

Соціально-гуманітарні дисципліни*
Філософія, логіка, політологія, політична лінгвістика, історія та культура України, соціологія, психологія трудових відносин, етика та естетика.

Біотехнологія*
Технологія виробництва продукції тваринництва (годівля, розведення, утримання, гігієна та ін.). Технологія переробки продукції тваринництва та харчова промисловість (переробка м`яса, молока, виробництво ковбас тощо). Ветеринарно-санітарна експертиза, мікробіологія харчових виробництв.