Структура бібліотеки

СТРУКТУРА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ

Керівництво:

Бачинська Неля Анатоліївнадиректор
тел.068-122-52-92, library@btsau.edu.ua; bachinskanel@ukr.net

У 1986 році закінчила Київський державний інститут культури
За фахом: бібліотекар-бібліограф
Працює в бібліотеці з 1989 року
З 2017 року – директор наукової бібліотеки БНАУ

Голуб Ірина Анатоліївна – заступник директора
library@btsau.edu.ua; bibllioteka@ukr.net
У 1986 році закінчила Харківський державний інститут культури
За фахом: бібліотекар-бібліограф
Працює в бібліотеці з 1991 року
З 2003 року – заступник завбібліотекою/директора наукової бібліотеки БНАУ

Керівництво спрямовує свою діяльність на покращення управління, планування, вибору пріоритетів у ресурсному забезпеченні, інформаційному сервісі, технічному переоснащенні, виробленні критеріїв ефективності всіх функцій наукової бібліотеки. 

Основні функції керівництва:

Відділ комплектування та наукової обробки документів

Центральний корпус університету, Соборна площа, 8/1

 library@btsau.edu.ua; bibllioteka@ukr.net

Добровольська Тетяна Віталіївна – завідуюча відділом         

Землянська Галина Анатоліївна – провідний бібліотекар

Відділ комплектування та наукової обробки документів здійснює науково-обґрунтоване формування фондів наукової бібліотеки вітчизняними та іноземними виданнями на різних носіях інформації, облікує, технічно опрацьовує літературу, каталогізує та передає на зберігання у відповідні відділи.

Основні функції відділу:

Відділ бібліотечно-інформаційних технологій

Центральний корпус університету, Соборна площа, 8/1 library.btsau@gmail.com

Клімова Олена Вікторівна – бібліотекар І категорії

Головченко Олена Олександрівна – бібліотекар І категорії

Відділ бібліотечно-інформаційних технологій вивчає, впроваджує та використовує інформаційні інновації на основі сучасних комп’ютерних технологій та програм задля оперативного, якісного і своєчасного задоволення інформаційних потреб користувачів наукової бібліотеки.

Основні функції відділу:

Галузевий відділ №1 АБТФ та Економічного факультету.  Абонемент художньої літератури

(абонемент наукової літератури, абонемент навчальної літератури, читальний зал, книгосховище №1)

Центральний корпус університету, Соборна площа, 8/1

Гурська Юлія Миколаївна – завідуюча відділом

Бабенко Надія Володимирівна – бібліотекар І категорії

Назаруха Світлана Петрівна – бібліотекар І категорії

Завдання абонементу художньої літератури – популяризація і пропаганда зразків світової та вітчизняної культури, заохочення до читання художньої літератури, формування і підвищення культури читання користувачів наукової бібліотеки всіма формами і методами культурно-освітньої роботи.

Основні функції відділу:

Галузевий відділ №2 ФВМ

Корпус №8, вул. Ставищанська, 126   bibvet@ukr.net

(абонемент наукової літератури, абонемент навчальної літератури, читальний зал, книгосховище №2)

Бондаренко Анна Олексіївна – завідуюча відділом

Галузевий відділ №3 БТФ та Екологічного факультету

Корпус №9, вул. Героїв Чорнобиля, 3А   bib_zoo@ukr.net

(абонемент наукової літератури, абонемент навчальної літератури, читальний зал)

Стрельченко Тетяна Петрівна – завідуюча відділом

Галузевий відділ №4 ФПЛ

Корпус №6, бульвар Олександрійський, 96   bibliofpl@ukr.net

(абонемент наукової літератури, абонемент навчальної літератури, читальний зал)

Манішевська Тетяна Ігорівна – завідуюча відділом

Галузеві відділи – багатофункційні структурні підрозділи наукової бібліотеки Білоцерківського НАУ, які здійснюють диференційне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами в читальних залах і на абонементах; забезпечують організацію, збереження та наукове розкриття фонду галузевого відділу; виховують інформаційну культуру читачів, прищеплюють навички пошуку і застосування інформації в навчальному процесі та науковій роботі, умілого користування книгою, бібліотекою; організовують культурно-просвітницькі заходи, беруть участь у виховній роботі факультету.

Основні функції галузевих відділів: