Нові видання для академічної спільноти

Сьогодні в усьому світі зростає увага до стандартів якості вищої освіти. Так, в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, підкреслюється, що «якість освіти є національним пріоритетом…» і її важливість та актуальність підтверджується активним обговоренням наукової спільноти.Якісні знання – це джерело конкурентних переваг, тому уряди світових Читати далі …

Нова навчальна література з правознавства

Відділ комплектування та наукової обробки підготував партію нових надходжень правової тематики для передачі до фонду галузевого відділу №4 факультету права та лінгвістики. Видання були придбанні за кошти університету для інформаційного забезпечення навчальних дисциплін юридичного напрямку. Пропонуємо викладачам та здобувачам освіти ознайомитися з новою літературою та Читати далі …

Бібліотечний фонд поповнився новими методичними рекомендаціями

Бібліотечний фонд наукової бібліотеки поповнився новими методичними рекомендаціями, які призначені для надання допомоги студентам при підготовці  до практичних занять з дисципліни «Регіональний менеджмент».Вони містять короткий зміст дисципліни, завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів та методику їх виконання, тестові завдання для перевірки знань, питання Читати далі …

Наукова бібліотека отримала нове актуальне видання

Лише із середини 2000-их років було започатковано розробку і впровадження сучасних інституційних механізмів розвитку сільського сектору. Із-за відмирання галузевого підходу щодо підтримки села, як основи функціонування сільського господарства, постала проблема пошуку сучасних інституційних механізмів розвитку сільських територій. Білоцерківський національний аграрний університет  в 2018 році розпочав Читати далі …