Нові дарункові надходження навчальної літератури до фондів наукової бібліотеки

Традиція передавати власні видання науково-педагогічними працівниками до наукової бібліотеки прижилася в стінах Білоцерківського національного аграрного університету. Це гарна підмога в поповненні книжкового фонду бібліотеки та книгозабезпеченості навчального і наукового процесів. Приємно відмітити, що викладачі Університету охоче беруть участь в такій акції.Сьогодні до фонду книгозбірні поступили Читати далі …

Для наукової бібліотеки новий 2021 рік розпочався з подарунків!

Постійний дарувальник Алла Борисівна Марченко знову порадувала нас своїми новими виданнями, які стануть гарним поповненням традиційного фонду наукової бібліотеки. Щойно вийшли з друку монографії, автором та співавтором яких є Алла Борисівна.А загалом у неї понад 124 друкованих праць наукового та навчально-методичного спрямування. Чимало з них Читати далі …

Нові видання для академічної спільноти

Сьогодні в усьому світі зростає увага до стандартів якості вищої освіти. Так, в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, підкреслюється, що «якість освіти є національним пріоритетом…» і її важливість та актуальність підтверджується активним обговоренням наукової спільноти.Якісні знання – це джерело конкурентних переваг, тому уряди світових Читати далі …

Нова навчальна література з правознавства

Відділ комплектування та наукової обробки підготував партію нових надходжень правової тематики для передачі до фонду галузевого відділу №4 факультету права та лінгвістики. Видання були придбанні за кошти університету для інформаційного забезпечення навчальних дисциплін юридичного напрямку. Пропонуємо викладачам та здобувачам освіти ознайомитися з новою літературою та Читати далі …

Бібліотечний фонд поповнився новими методичними рекомендаціями

Бібліотечний фонд наукової бібліотеки поповнився новими методичними рекомендаціями, які призначені для надання допомоги студентам при підготовці  до практичних занять з дисципліни «Регіональний менеджмент».Вони містять короткий зміст дисципліни, завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів та методику їх виконання, тестові завдання для перевірки знань, питання Читати далі …