Бібліотечний урок online

У сучасному світі університетські бібліотеки прагнуть відповідати потребам інформаційного суспільства, сучасному рівню науки та світовим освітнім стандартам. Цим критеріям намагається слідувати і наукова бібліотека БНАУ. Орієнтуючись на користувача, бібліотека розвиває сучасну систему обслуговування користувачів на базі відкритого доступу до світових наукових ресурсів та інформаційного забезпечення Читати далі …

Публікаційна активність викладачів –науковців в міжнародних журналах зростає

Показники публікаційної активності останніми роками стали найважливішими критеріями в оцінці роботи університету в цілому і окремо науково-педагогічного персоналу.Оприлюднення  наукових результатів у міжнародних виданнях, що індексуються науко метричними базами даних Scopus та Web of Science вказує на ефективність наукового потенціалу університету і надає можливість інтегрувати університетську Читати далі …

Нова навчальна література з правознавства

Відділ комплектування та наукової обробки підготував партію нових надходжень правової тематики для передачі до фонду галузевого відділу №4 факультету права та лінгвістики. Видання були придбанні за кошти університету для інформаційного забезпечення навчальних дисциплін юридичного напрямку. Пропонуємо викладачам та здобувачам освіти ознайомитися з новою літературою та Читати далі …

Бібліотечний фонд поповнився новими методичними рекомендаціями

Бібліотечний фонд наукової бібліотеки поповнився новими методичними рекомендаціями, які призначені для надання допомоги студентам при підготовці  до практичних занять з дисципліни «Регіональний менеджмент».Вони містять короткий зміст дисципліни, завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів та методику їх виконання, тестові завдання для перевірки знань, питання Читати далі …

Наукова бібліотека отримала нове актуальне видання

Лише із середини 2000-их років було започатковано розробку і впровадження сучасних інституційних механізмів розвитку сільського сектору. Із-за відмирання галузевого підходу щодо підтримки села, як основи функціонування сільського господарства, постала проблема пошуку сучасних інституційних механізмів розвитку сільських територій. Білоцерківський національний аграрний університет  в 2018 році розпочав Читати далі …