Нові дарункові надходження навчальної літератури до фондів наукової бібліотеки

Традиція передавати власні видання науково-педагогічними працівниками до наукової бібліотеки прижилася в стінах Білоцерківського національного аграрного університету. Це гарна підмога в поповненні книжкового фонду бібліотеки та книгозабезпеченості навчального і наукового процесів. Приємно відмітити, що викладачі Університету охоче беруть участь в такій акції.
Сьогодні до фонду книгозбірні поступили нові навчально-методичні посібники, які надала їх автор Вікторія Володимирівна Зубченко, кандидат економічних наук кафедри Фінансів, банківської справи та страхування, начальник Відділу навчально-методичної та виховної роботи.
Помічником в практичних заняттях та самостійній роботі здобувачам освітнього ступеня “бакалавр” стане навчально-методичний посібник «Фінанси підприємств».

Фінанси підприємств : навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня “бакалавр” / В.В. Зубченко, Л.М. Гутко. – Біла Церква : БНАУ, 2020. – 106 с.

Посібник містить модульно-тематичний план дисципліни “Фінанси підприємств”, стислий виклад тем, передбачених робочою програмою, методичні вказівки виконання практичних завдань, безпосередньо практичні завдання та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, тестові завдання для перевірки знань, питання для дискусії, модульного та підсумкового контролю, тематику та вимоги до виконання та оформлення індивідуальних навчально-дослідних завдань, критерії їх оцінювання. У посібник також увійшли додатки з характеристикою основних аналітичних показників, які використовуються для поглибленного аналізу фінансово-господарського стану підприємства.

Інше видання не менш значиме для студентів в процесі здобування освіти рівня «Бакалавр», спеціальностей «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Це – Теорія галузевих ринків : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня “бакалавр” / В.В. Зубченко. – Біла Церква : БНАУ, 2020. – 48 с.

Методичні рекомендації призначені для надання допомоги здобувачам вищої освіти під час підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Теорія галузевих ринків”. Вони містять короткий зміст дисципліни, завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, тестові завдання для перевірки знань, питання модульного та підсумкового контролю, тематику й вимоги до виконання та оформлення індивідуальних навчально-дослідних завдань, доповідей, наукових дискусій, презентацій.

Методичні рекомендації сприятимуть якісній підготовці до практичних занять та формування фахової компетентності здобувачів вищої освіти економічного профілю в умовах сьогодення.

Бажаємо успіхів студентам в навчанні з такими чудовими помічниками – навчальними виданнями авторів В.В. Зубченко, Л.М. Гутко, а самім авторам подальших творчих здобутків!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *