Нове поповнення бібліотечного фонду науковою монографією

Новий навчальний рік для наукової бібліотеки БНАУ розпочався з гарних подарунків від авторів наукової монографії – С.І. Цехмістренко, В.С. Бітюцького, О.С.Цехмістренко, О.А.Демченко, Н.О.Тимошок, О.М.Мельниченко, щойно виданої в Білоцерківському національному аграрному університеті за редакцією Цехмістренко С.І. Видання «Екологічні біотехнології «зеленого» синтезу наночастинок металів, оксидів металів, металоїдів та їх використання» затверджено Вченою радою Білоцерківського національного аграрного університету(протокол №3 від 19.04.2022р.) та рекомендовано науковим працівникам, викладачам, аспірантам та студентам, які вивчають питання одержання, властивості, дію та застосування наночастинок металів та металоїдів у різних галузях.

Рецензентами наукового видання стали українські вчені – Співак М.Я., доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мікробіології та вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України, Гунчак А.В. – доктор сільськогосподарських наук, ст.наук.спів., зав.лабораторії фізіології і біохімії живлення птиці Інституту біології тварин НААН України, Кушнір І.М. – доктор ветеринарних наук, ст..наук.спів., зав.лабораторії бактеріологічного контролю і безпечності ветпрепаратів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормових добавок.

Зміст монографії складається із 4-х розділів: Екодружні біотехнології – біонанотехнології, Біологічні властивості наночастинок, Використання наночастинок,Токсичність наночастинок, в яких висвітлені екологічні біотехнології «зеленого» синтезу наночастинок з використанням природних об’єктів – рослин, бактерій, грибів, водоростей та вірусів, а також значення чинників, які впливають на біосинтез; узагальнено основні властивості наночастинок, зокрема їх ензимоміметична активність, здатність брати участь у редокс-процесах та проявляти антиоксидантну дію; значну увагу приділено використанню наночастинок у ремедиації навколишнього середовища та вирішенню екологічних проблем сучасності, а також у біології, медицині, харчовій промисловості та сільському господарстві; розглянуто питання оцінювання ризиків, пов’язаних з нанотехнологіями та аналіз токсичної дії наночастинок.

Кожен розділ об’ємний та містить Список використаних сучасних джерел , авторські схеми і таблиці.

Повністю зі змістом наукової монографії можливо ознайомитися завдяки електронному варіанту, розміщеного авторами видання в Інституційному репозитарії БНАУ

Сьогодні Світлана Іванівна Цехмістренко, доктор сільськогосподарських наук, професор , завідуюча кафедри хімії завітала до наукової бібліотеки та подарувала декілька примірників монографії, поповнивши фонд книгозбірні новим, актуальним виданням.

Дякуємо їй, авторам та всім причетним до видавництва!

Бажаємо подальших успіхів в науковій і публікаційній діяльності!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *