У фонді наукової бібліотеки нове цікаве наукове видання

Щедрий Дарувальник наукової бібліотеки – Іван Дмитрович Примак, доктор с.-г. наук, професор, завідуючий кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства, знову порадував нас новенькими книгами. 

На цей раз – монографія «Еволюція систем землеробства в Україні», розглянута та схвалена до друку Вченою радою Білоцерківського національного аграрного університету і Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України .

Еволюція систем землеробства в Україні:монографія/ І.Д.Примак, О.А.Цюк, І.В.Мартинюк, Л.М.Філіпова, Н.М.Присяжнюк, Ю.В.Федорук, Л.М.Качан, Т.М.Панченко, І.А.Покотило, Т.П.Лозінська, С.В.Ображій, А.М.Карпенко, Д.В.Літвінов.вінниця:ТОВ «Твори», 2022. 524с.

Автори видання І.Д.Примак(Білоцерківський НАУ), О.А.Цюк(НУБіП), І.В.Мартинюк(ННЦ «Інститут землеробства НААН України»), Л.М.Філіпова, Н.М.Присяжнюк, Ю.В.Федорук, Л.М.Качан, Т.М.Панченко, І.А.Покотило, Т.П.Лозінська, С.В.Ображій, А.М.Карпенко(Білоцерківський НАУ), Д.В.Літвінов(НУБіП) виклали теоретичні, практичні, методологічні основи системи землеробства; еволюційний розвиток систем землеробства та основних їх складових –сівозмін, обробітку грунту, удобрення.

Зміст монографії об’ємний (на 524 сторінках), включає в себе 11 розділів, в яких розкриті історичні, соціальні і економічні передумови виникнення і розвитку вчення про системи землеробства; всебічно обґрунтовані закономірності еволюції систем землеробства; висвітлені еволюція землеробських знарядь механічного обробітку грунту і способів використання земельних ресурсів, методологічні принципи систем землеробства, теорії регулювання продукційного процесу агрофітоценозів і відтворення грунтової родючості.

Монографія, авторами якого є українські вчені-дослідники, буде в нагоді не тільки здобувачам різноступеневої фахової освіти, науковцям, а й усім, хто цікавиться історією, розвитком сільського господарства рідної української держави, адже написана доступно і цікаво.

Дякуючи плідній роботі колективу авторів, дарувальнику І.Д.Примаку, у фонді наукової бібліотеки Білоцерківського НАУ з’явилося гарне видання.

Запрошуємо до Бібліотеки всіх бажаючих ознайомитися з ним!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *