Цехмістренко Світлана Іванівна

Завідуюча кафедри хімії, доктор сільсько-господарських наук, професор.

   Світлана Іванівна народилася в місті Біла Церква, в 1977 році закінчивши на відмінно міську школу №17, стала студенткою зооінженерного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту (нині Білоцерківський національний аграрний університет), який закінчила з відзнакою в 1982 році.

   З грудня 1982р. по грудень 1985р. навчалася у стаціонарній аспірантурі БЦСГІ, опісля працює на посаді асистента кафедри біохімії.

   У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Білково-нуклеїновий обмін і активність деяких гідролаз підшлункової залози курей в онтогенезі та за лазерного опромінення інкубаційних яєць» і здобула вчену ступінь кандидата біологічних наук.

   З 1992р. Цехмістренко С.І. – доцент кафедри біохімії.

   З 1988 по 1996р. за сумісництвом виконувала обов’язки вченого секретаря та завідувача аспірантури.

   Вміло поєднуючи педагогічну, наукову і методичну роботу після навчання в докторантурі (з 1996р. по 1999р.) успішно в 1999 р. захищає докторську на тему: «Показники білково-нуклеїнового обміну та пероксидного окиснення ліпідів в органах шлунково-кишкового тракту курей в постнатальному періоді онтогенезу і в умовах дії іонізуючої радіації» та здобуває науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 030004 – біохімія.

   У листопаді 2000р. призначена  на посаду професора, а в грудні 2002р. – на посаду завідувача кафедри органічної та біологічної хімії.

   У 2004р. на базі кафедри піл керівництвом Цехмістренко С.І. створено міжфакультетську науково – дослідну лабораторію біохімічних і гістохімічних методів дослідження.

   За сумісництвом із 2005 по 2008р. працювала на посаді проректора із заочного навчання.

   У червні 2017р. кафедра органічної та біологічної хімії була реорганізована в кафедру хімії. З того часу і по нині Світлана Іванівна Цехмістренко є завідувачем кафедри хімії    

https://btsau.edu.ua/uk/content/kafedry-biologo-tehnologichnogo-fakultetu

   Напрям наукових досліджень:

Дослідження впливу різних фізико-хімічних чинників на організм тварин та птиці; синтез та біологічна дія наночастинок металів та неметалів.

   Має понад 360 наукових праць, у тому числі навчальні посібники з грифом МОН, методичні вказівки та рекомендації, національні стандарти України, патенти на корисну модель.

Чимало видань за авторства Цехмістренко С.І. є в фонді наукової бібліотеки. Такі як:

Цехмістренко С.І., Кононський О.І., Цехмістренко О.С. Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії : практикум. – Київ, 2011. – 216 с.

Цехмістренко С.І., Кононський О.І. Біохімія молока та молокопродуктів : навч. посіб. – Біла Церква, 2014. – 168 с.

Цехмістренко С.І., Цехмістренко О.С. Біохімія м’яса та м’ясопродуктів : навч. посібник. – Біла Церква, 2014. – 192 с.

Екологічні біотехнології «зеленого» синтезу наночастинок металів, оксидів металів, металоїдів та їх використання/Цехмістренко С.І., Бітюцький В.С., Цехмістренко О.С., Демченко О.А., Тимошок Н.О., Мельниченко О.М.; за ред. С.І. Цехмістренко. – Біла Церква, 2022. – 270 с. та інші.

   Світлана Іванівна бездоганно володіє українською та французькою мовами, постійно підвищує кваліфікацію та має Свідоцтва.

   Під її керівництвом працюють аспіранти та здобувачі. Світлана Іванівна бере участь та виступає з доповідями на міжнародних, державних та вузівських конференціях, з’їздах.

   С.І. Цехмістренко є членом редколегії тематичного збірника «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та науково – виробничого журналу «Аграрні вісті», членом 2-х спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

   За високий професіоналізм і особистий внесок у впровадження наукових розробок у виробництво Світлана Іванівна нагороджена Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2000) та орденом «За мудрість, гідність та самовідданість».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *