Марченко Алла Борисівна

Завідувач кафедри садово-паркового господарства Білоцерківського НАУ, доктор сільськогосподарських наук.
Алла Борисівна випускниця  агрономічного факультету Білоцерківського сільськогосподарського  інституту. Після чого розпочала свою трудову діяльність на Сквирській дослідній станції Інституту овочівництва та баштанництва лаборантом (2000-2003рр.), згодом молодшим науковим співробітником (2003-2006рр.), будучи яким, навчалася в аспірантурі Інституту овочівництва та баштанництва м. Мерефа Харківської області.
З 2006 по 2010 рр. перебувала на посадах від наукового до старшого наукового співробітника та завідувача відділу агроекологічного моніторингу.
В цей період 26 вересня 2008 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.004.02 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України захищає кандидатську дисертацію на тему: «Особливості патогенезу хвороб капусти білоголової ранньостиглої (Brassica oleracea var. capitata  f. alba) та вихідний матеріал за стійкістю».
А.Б.Марченко має Свідоцтво № 08179 про авторство на сорт рослин Нісса капуста білоголова  Міністерство аграрної політики України державна служба з охорони прав на сорти рослин Заявка № 05028011, передано та реєстровано у базі даних Національного центру генетичних ресурсів рослин України в 2005 році дві лінії  Л № 1/404 і Л № 97 капусти ранньостиглої  стійкі проти фузаріозного в’янення.
З 2009-2011 рр. була членом Методичної комісії Інституту агроекології УААН . Являється членом Всеукраїнського товариства мікробіологів.

Із 2010 року і понині Марченко Алла Борисівна працює в Білоцерківському національному аграрному університеті. Викладає дисципліни: «Лісова фітопатологія», «Лісова ентомологія», «Інтегрований захист декоративних рослин».
Наукова робота проводиться в рамках ініціативної науково-дослідної роботи «Моніторинг основних фітопатогенних мікроорганізмів в агроценозах і біоценозах Лісостепу України та відпрацювання систем захисту рослин проти хвороб, що викликані ними» та «Теоретичне обґрунтування, вивчення, збереження природної і культурної флори для використання в облаштуванні ландшафтів і в озелененні міст та сіл Лісостепу України».
20 грудня 2019 року Марченко А.Б. захистила докторську дисертацію на тему «Біоекологічна стійкість угрупованьквітниково-декоративних рослинурбоекосистем Лісостепу України» за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація на спеціалізованій вченій раді Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України.
З 2020 року Алла Борисівна очолює кафедру садово-паркового господарства. Основний напрямок накових дослжень – біологічне обґрунтування системи захисту квітниково-декоративних рослин від хвороб в умовах озеленення урбоекосистеми.

А. Б. Марченко має понад 124 друкованих праць наукового та навчально-методичного спрямування. Чимало з них є в фонді наукової бібліотеки. Такі як:
Марченко А.Б.Мікозні хвороби троянд: діагностика, етіологія, сортова стійкість, біозахист : монографія. – Біла Церква, 2017. – 216 с.
Марченко А.Б.Біоекологічні підходи до управління фітосанітарним станом агробіоценозів Callistephus chinensis L. Nees : монографія. – Біла Церква, 2016. – 226 c.
Марченко А.Б.Лісова ентомологія : навчально-методичний посібник для сам. роботи та лаб.-практ. занять студентів агробіотехн. ф-ту. – К. : КНТ, 2015. – 134 с.
Марченко А.Б., Хахула В.С.  Інфекційні хвороби деревних порід : посібник для студентів ВНЗ агроном. ф-ту за напрямом підготовки -лісове та садово-паркове господарство. – Біла Церква : БНАУ, 2014. – 160 с.
та ще багато інших видань.

Алла Борисівна є постійним дарувальником нашої книгозбірні. В новому  2021 року бібліотека знову отримала від неї подарунки, серед яких нове видання:
Марченко А.Б. Мікози квітниково-декоративних рослин в умовах урбоекосистем: діагностика, етіологія, консортивні зв`язки, сортова стійкість, біозахист:монографія.  – Біла Церква, 2020. –452с.

Щиро дякуємо Аллі Борисівні та бажаємо подальших успіхів в освітній та науковій діяльності!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *