Нове поповнення в книгозабезпеченні навчальної дисципліни «Цитологія, гістологія, ембріологія»

Вивчення дисципліни «Цитологія, гістологія, ембріологія» є нелегкою, але необхідною складовою  отримання знань, щоб стати  висококваліфікованим  лікарем ветеринарної  медицини.

Цитологія, гістологія, ембріологія стоять поряд з важливими дисциплінами в науці та практиці – анатомією, фізіологією, генетикою,  біохімією, створюють необхідну базу для вивчення клінічних дисциплін – патологічної анатомії, хірургії, внутрішніх незаразних хвороб, акушерства і гінекології, імунології, інфекційних і паразитарних хвороб тощо  та є фундаментом ветеринарної освіти.

Завдяки викладачам Кафедри анатомії та гістології домашніх тварин ім. П.О. Ковальського https://btsau.edu.ua/uk/content/kafedry-fakultetu-veterynarnoyi-medycyny студенти пізнають значення цитології, гістології і ембріології для ветеринарної медицини, будову і функції соматичних і статевих клітин та їх розвиток, будову, функцію і джерела розвитку тканин і органів, їх апаратів та систем.

Отримують навички в користуванні  світловим мікроскопом, виготовленні гістологічних препаратів  та аналізувати їх щодо специфіки будови клітин, тканин і органів, читати електронні мікрофотографії внутрішньоклітинних та тканинних структур тваринного організму.

Для більш якісного вивчення  цієї дисципліни, як і інших,  студенти звертаються до навчальної літератури і донедавна, в основному, користувалися виданнями, що є в фонді наукової бібліотеки –

підручниками:   

Новак В.П., Пилипченко М.Ю., Бичков Ю.П.
Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник/ за ред. В.П. Новака – Київ : Віра-Р, 2001. – 288с. 

Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю.
Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник / за ред. В.П. Новака. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ: Дакор, 2008. – 512с.
 

посібником:

Новак В.П., Мельниченко А.П.
Цитологія, гістологія, ембріологія : навч. посіб. – Біла Церква : БДАУ, 2005. – 256 с.

та  Методичними  вказівками  та рекомендаціями  для навчального процесу.

І ось нещодавно до наукової бібліотеки надійшла партія із 80 примірників  нового видання підручника:    

Новак В.П., Бевз О.С., Мельниченко А.П.
Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник / за заг. ред. В.П. Новака. – 3-тє вид., змінене і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 436 с. – (іл.)
, надрукованого за кошти університету.

Підручник затверджено  Вченою радою БНАУ та підготовлено відповідно до чинної типової програми. Він є систематизованим курсом лекцій із ілюстраціями, що може стати основою для набуття студентами сучасних фундаментальних знань ветеринарної галузі.

Третє видання  підручника перероблене та доповнене з урахуванням досягнень сучасної науки, організації навчального процесу і досвіду викладання гістології у провідних вищих навчальних аграрних та медичних закладах України й зарубіжжя.

Розділи підручника істотно перероблені, уточненні, повністю оновлені  та доповненні ілюстративним матеріалом.

Слід відзначити, що авторами цього видання є науково-педагогічні працівники нашого ВНЗ.

Віталій Петрович Новак
https://scholar.google.com.ua/citations?user=5Yjk0B0AAAAJ&hl=ru

Антоніна Петрівна Мельниченко
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YIxUr28AAAAJ&hl=ru

Ольга Ceргіївна Бевз
https://scholar.google.com.ua/citations?user=nE59fe4AAAAJ&hl=ru

Після наукової та технічної обробки підручники будуть передані на абонемент навчальної літератури галузевого відділу наукової бібліотеки факультету ветеринарної медицини, де студенти та викладачі зможуть отримати їх в користування на період вивчення курсу «Цитологія, гістологія, ембріологія».

                                    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *