В липні відбулася чергова індексація статей НПП БНАУ в міжнародних журналах

При оцінюванні національними і світовими рейтингами академічної та міжнародної  діяльності, якості підготовки студентів в сучасних закладах  вищої  освіти України рейтингування здійснюються й за показниками науково-дослідницької роботи та аналізу публікаційної діяльності науково-педагогічних працівників, як складової НДР.

При цьому,  рейтингова успішність цієї роботи сьогодні оцінюється не за загальною кількістю опублікованого матеріалу, а за наявністю статей у журналах, індексованих в найавторитетніших міжнародних наукометричних базах Web of  Science та Sci Verse Scopus та за кількістю цитувань цих праць іншими вченими (тобто за наукометричними показниками).

В Білоцерківському БНАУ помітно підвищується публікаційна активність науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої ступеневої освіти.
На сьогодні загальна кількість публікацій у наукометричній базі Scopus становить 187 статей та 236 –  у Web of Science.  Авторами є аспіранти, молоді вчені та науково-педагогічні працівники.

В липні відбулася чергова індексація статей в міжнародних журналах, які входять до названих наукометричних баз даних. Перелік яких можна подивитися ТУТ.

Вітаємо авторів та бажаємо збільшення їх кількості та великих цитувань!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *