Нові видання для академічної спільноти

Сьогодні в усьому світі зростає увага до стандартів якості вищої освіти. Так, в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, підкреслюється, що «якість освіти є національним пріоритетом…» і її важливість та актуальність підтверджується активним обговоренням наукової спільноти.
Якісні знання – це джерело конкурентних переваг, тому уряди світових держав, зокрема європейських, усвідомлюють всю відповідальність забезпечення ними своїх громадян.

Нещодавно у фонд нашої  бібліотеки надійшла книга польського професора Марека Квієка «Університет в добу перемін».


Квієк, Марек. Університет в епоху перемін : Інституції і академічні кадри в умовах зростаючої конкуренції / М. Квієк ; Пер.з пол. Р. Скакун. – Київ : Таксон, 2018. – 474 с. – Бібліогр.: с.439-464.

Завідувач кафедри інституційної та освітньої політики ЮНЕСКО університету ім. А. Міцкевича у своїй науковій праці проводить широкі міжнародні порівняльні дослідження європейських університетів за останні тридцять років.
У центрі уваги М. Квієка  – реформи вищої школи, інтернаціоналізація наукових досліджень вищої школи та забезпечення ефективного фінансування науки.

Наша країна, базуючись на загальноєвропейських підходах до розбудови освітнього процесу також ставить за мету підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти.
Так, монографія «Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови» може зробити вагомий внесок у модернізацію системи вищої освіти України.

.

Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови / за ред. Т.В. Фінікова, В.І. Терещука. – Київ : Таксон, 2018. – 316 с. – Бібліогр.: с. 305-309.

Авторами книги є досвідчені науковці з розроблення алгоритму і рекомендацій з розвитку внутрішніх систем забезпечення якості в українських закладах вищої освіти.
Із результатами досліджень європейських та вітчизняних науковців, викладених в цих документах,  науково-педагогічні працівники нашого університету можуть ознайомитися у галузевому відділі № 1 наукової бібліотеки центрального корпусу.

Нові надходження видань з якості освіти*

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *