Внесок кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру в поповненні бібліотечного фонду

Фонд наукової бібліотеки поповнився новими науковими виданнями, люб’язно подарованими авторами – науково педагогічними працівниками кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру Прядка Тетяна Миколаївна, завідуюча кафедри, професори Третяк Антон Миколайович та Третяк Валентина Миколаївна.

Кафедра, яка входить до складу Агробіотехнологічного факультету здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», тож монографії «Управління земельними ресурсами та землекористуванням:базові засади теорії, інституціолізації, практики» та «Територіально-просторове планування:базові засади теорії, методології, практики» будуть корисними здобувачам освіти даної спеціальності, викладачам, науковцям, управлінцям та спеціалістам галузі, в т.ч. інженерам-землевпорядникам, які проходять курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломного навчання Білоцерківського НАУ.

У підготовці монографій прийняли участь науковці Білоцерківського національного аграрного університету (Третяк А.М., Прядка Т.М.), Сумського національного аграрного університету (Третяк В.М.), Національного університету «Львівська політехніка» (Курильців Р.М.) та Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» (Третяк Н.А.) під загальною редакцією Антона Миколайовича Третяка. До друку рекомендовано Вченою радою Білоцерківського національного аграрного університету.

Управління земельними ресурсами та землекористуванням:базові засади теорії, інституціолізації, практики: монографія/ А.М.Третяк, В.М.Третяк, Р.М.Курильців, Т.М.Прядка, Н.А.Третяк; за заг. ред. А.М.Третяка.- Біла Церква: «ТОВ «Білоцерківдрук», 2021.-227с.

Зміст видання об’ємний, включає 6 розділів з актуальних питань управління земельними ресурсами. В електронному архіві iRBNAU (Institutional Repository of Bila Tserkva National Agrarian University), який має відкритий доступ, автори розмістили повний текст монографії за посиланням: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7105

Територіально-просторове планування: базові засади, методології, практики: монографія/ А.М.Третяк, В.М.Третяк, Т.М.Прядка, Н.А.Третяк; за заг. ред. А.М.Третяка.- Біла Церква: «ТОВ «Білоцерківдрук», 2021.-142с.

У монографії, в 3-ох розділах висвітлені теоретико-методологічні засади територіально-просторового планування розвитку землекористування в Україні і в окремих країнах ЄС та напрямки його розвитку. Дана значима наукова праця з повним текстом також розміщена в Інституційному репозитарії БНАУ і кожний охочий може ознайомитися з нею: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7104

Дякуємо кафедрі управління земельними ресурсами та земельного кадастру за подарунок та постійне поповнення бібліотечного фонду новими і актуальними книгами.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *