Подарункові видання від колег-науковців передано в бібліотеку

Кафедра технології виробництва молока і м’яса Білоцерківського НАУ активно та плідно проводить науково-освітній процес, головною метою якого є підготовка висококласних фахівців для аграрно-виробничої галузі.

Викладачі кафедри постійно  вдосконалюють та розвивають різні форми навчання: проводять аудиторні лекції, групові та індивідуальні консультації, адаптують навчальний процес до сучасних вимог виробництва, проводивши заняття  в умовах університетського господарства та місцевих підприємств, передають свої знання та вміння.

Науково-педагогічні працівники  проводять наукові дослідження за сучасними напрямами, публікують їх результати  в міжнародних та вітчизняних журналах, видають монографії, підручники та навчально-методичні посібники.  

При цьому вивчають та використовують досвід своїх колег із провідних вищих навчальних закладів і наукових установ, що дозволяє покращувати результати власної роботи та сприяє поглибленню зв’язків та співпраці між навчальними закладами, що  значно розширює перспективи розвитку вищої освіти і науки України в цілому.

Нещодавно викладач кафедри Ластовська Ірина Олександрівна, кандидат с.-г. наук, керівник відділу науково-дослідної та інноваційної діяльності передала до наукової бібліотеки видання науковців установ, з якими співпрацює кафедра технології виробництва молока і м’яса БНАУ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Костенко В.І. Фізіологія лактації/В.І.Костенко: підручник. – Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 200с.

Це друге видання, перероблене і доповнене підручника – Костенко В.І., Хоменко Г.Г. Фізіологія лактації: підручник / В.І.Костенко, Г.Г.Хоменко. – К.: Агроосвіта, 2015. – 132с.

Підручник розрахований на підготовку фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. В ньому висвітлюються питання фізіології лактації  сільськогосподарських тварин, притаманних лише одному найбільш досконалому класу хребетних – ссавцям. Проводиться порівняльне вивчення молочної залози в аспекті історичного розвитку, що має вирішальне значення для розуміння еволюції органу, оскільки молочна залоза є органом з досить високовираженою еволюційною варіабельністю форми і функції. Все викладено в змісті, що має 10 розділів, а також Тестові завдання для контролю знань, Рекомендована література та Предметний покажчик.

Автором науково-навчального видання є Костенко Василь Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри технологій виробництва молока та м’яса НУБіП.

Василь Іванович працює над підготовкою висококласних фахівців для тваринництва, продовжує викладати, пише навчально-методичну літературу, готує аспірантів і докторантів, займається науковою роботою і консультує працівників сільськогосподарських підприємств.

Ще нашій бібліотеці було подаровано декілька бібліографічних покажчиків наукових праць Халак Віктора Івановича.

Халак Віктор Іванович: бібліографічний покажчик наукових праць. До 60-річчя від дня народження/ упорядн. Б.В.Гутий, С.Є.Чернявський, П.Т.Чегорка; Національна академія аграрних наук України, Державна установа Інститут зернових культур НААН. – Львів: СПОЛОМ, 2021. – 172 с.; іл., табл.

Мета цього видання – познайомити вчених і фахівців аграрної науки, викладачів, аспірантів і студентів вищих наукових закладів з основними етапами життя та наукової діяльності кандидата сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторією тваринництва Державної установи Інститут зернових культур НААН Халак Віктора Івановича.

Халак В.І. – відомий учений, педагог і пропагандист нових досягнень сільськогосподарської науки, автор фундаментальних і прикладних досліджень, висвітлених більш як у 440 науково-методичних публікаціях, які використовуються в забезпеченні наукового і освітнього процесів університетів.

Вдячні авторам, Ірині Олександрівні за подаровану літературу, яка є необхідною і актуальною в поповненні бібліотечного фонду!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *